links til test

GRATIS STYRKETEST, VIA ME! CHARACTER STRENGTHS PROFILE
På dansk: VIA Karaktertesten

Karaktertesten er en videnskabelig test, hvor du kan få identificeret dine mest karakteristiske styrker, dine SIGNATURSTYRKER.

Bruger du disse styrker mere og i svære situationer på jobbet, vil det påvirke din arbejdsglæde positivt. I et coachingforløb hos KARRIERETVIVL, arbejder vi med hvordan du konkret kan gøre det,

Testresultatet er en rangordning af de 24 karakterstyrker. Dem i toppen (øverste 4-6 styrker) er dine signaturstyrker. Det er styrker, som er en integreret del af den, du er. Noget du gør helt automatisk - og måske for meget nogle gange. De "nederste" styrker er dem, der kendetegner dig mindst, og du kan have vanskeligt ved trække på disse egenskaber. Styrkerne "i midten" har du normalt adgang til ved en større eller mindre bevidst indsats.

Testen indeholder 120 spørgsmål og findes i en dansk version, men du er nødt til at logge dig ind som bruger, hvilket til gengæld er gratis. Svar så spontant som du kan. Afsæt cirka en halv time.

Hvis du vil have mere information om dine styrkeprofil, og hvordan du bruger den i praksis, så kan du investere i en af rapporterne: VIA Me! Pathways Report eller VIA Pro Character Strenghts Report. Du kan læse mere og se eksempler under menupunktet "Personalized Reports".

TAG TESTEN:

KLIK HER eller indsæt denne adresse i din browser:

http://www.viacharacter.org/Survey/Account/Register

God fornøjelse!

ENNEAGRAMTEST

Du kan tage den fulde RHETI-test hos The Enneagram Institute her >>>
Den er på engelsk og koster 12$

Læs mere om The Enneagram Institute og enneagrammet her >>>

Du kan finde en gratis enneagramtest på dansk hos Think About It her >>>

GRATIS OPTIMISME TEST & TAKNEMMELIGHEDSTEST

Du kan finde disse og mange andre test fra den positive psykologi på

Martin Seligmans hjemmeside om Authentic Happiness