Svar på kommentar

Fra hvad-kan-jeg-tvivl til jobtilbud

Forud for en jobsamtale, var Jeannie nervøs for, at hun ikke ville være i stand til at formidle sine kompetencer tydeligt og overbevisende.Vi brugte den 4. session i hendes forløb til at gøre noget ved dette ved sammen at analysere en af hendes succesoplevelser.

Om udbyttet fortæller Jeannie:

"Under selve sessionen var det helt centralt, at jeg blev guidet til meget konkret at sætte ord på de handlinger, jeg udfører, når jeg anvender/ viser mine kompetencer, altså "hvad gjorde du for at ...?", "hvordan gjorde du for at...?" osv.

Det var en aha-oplevelse for mig, at dét som jeg i en given situation "bare gør" som en naturlig ting, viser mine egenskaber og udviklede kompetencer indenfor et givent område. Særligt var det svært for mig at få øje på og sætte ord på de relationelle kompetencer, som i virkeligheden er de væsentligste i mit job - netop fordi det forekommer mig naturligt at gøre/tænke/sige dit og dat.

Denne konkretisering og sætten-ord-på mine kompetencer gjorde det muligt for mig i jobsamtale-situationen at komme videre fra det mere floskelagtige overskriftsniveau ("jeg er udadvendt og god til forandringsledelse...") til mere konkret at fortælle, hvad jeg gør, og hvilke tanker og observationer, jeg gør mig, når jeg fx. faciliterer en workshop, hvor der er modstand og et højt konfliktniveau.

Jeg er sikker på, at netop denne (nye) evne til at kommunikere konkret fik mig til at fremstå både mere skarp og troværdig, end tidligere og at det bidrog til at realisere mit kommende jobskifte.

- Jeannie, afklaret og på vej til nyt job

Prøv selv. Sæt 10 minutter af til at udforske en succesoplevelse, og spørg dig selv:

  • Hvad gjorde jeg, som fik det til at ske?
  • Hvilken egenskab / viden / færdighed trak jeg på?

Bliv ved indtil svaret er så konkret, at du ikke er i tvivl om, at her gør du noget på en bestemt måde - fordi du KAN noget.

Rigtig god fornøjelse!

Svar